SẢN PHẨM NỔI BẬT

MÁY SIÊU ÂM V7

MÁY SIÊU ÂM V7

Vui lòng gọi 17 lượt
MÁY SIÊU ÂM V8

MÁY SIÊU ÂM V8

Vui lòng gọi 67 lượt
MÁY SIÊU ÂM HM70 EVO

MÁY SIÊU ÂM HM70 EVO

Vui lòng gọi 119 lượt
MÁY SIÊU ÂM RS80 EVO

MÁY SIÊU ÂM RS80 EVO

Vui lòng gọi 865 lượt
MÁY SIÊU ÂM HERA W9

MÁY SIÊU ÂM HERA W9

Vui lòng gọi 1,016 lượt
MONITOR SẢN KHOA BISTOS BT-350

MONITOR SẢN KHOA BISTOS BT-350

Vui lòng gọi 1,377 lượt
MÁY SIÊU ÂM HERA W10

MÁY SIÊU ÂM HERA W10

Vui lòng gọi 1,490 lượt
MÁY SIÊU ÂM HS60

MÁY SIÊU ÂM HS60

Vui lòng gọi 1,465 lượt
MÁY SIÊU ÂM HS30

MÁY SIÊU ÂM HS30

Vui lòng gọi 1,755 lượt
MÁY SIÊU ÂM HS40

MÁY SIÊU ÂM HS40

Vui lòng gọi 1,295 lượt
MÁY SIÊU ÂM HS50

MÁY SIÊU ÂM HS50

Vui lòng gọi 1,434 lượt
MÁY SIÊU ÂM RS85

MÁY SIÊU ÂM RS85

Vui lòng gọi 1,192 lượt
MÁY ĐIỆN TIM 3 KÊNH NIHON KOHDEN ECG-3150

MÁY ĐIỆN TIM 3 KÊNH NIHON KOHDEN ECG-3150

Vui lòng gọi 1,095 lượt
MÁY ÁP LẠNH CỔ TỬ CUNG TOITU CR-201

MÁY ÁP LẠNH CỔ TỬ CUNG TOITU CR-201

Vui lòng gọi 1,992 lượt
MÁY DOPPLER TIM THAI XÁCH TAY TOITU FD-491

MÁY DOPPLER TIM THAI XÁCH TAY TOITU FD-491

Vui lòng gọi 2,100 lượt
MÁY SOI CỔ TỬ CUNG ALLTION AC-2311DA

MÁY SOI CỔ TỬ CUNG ALLTION AC-2311DA

Vui lòng gọi 1,539 lượt

Top