Kiến thức y khoa

Siêu âm thai

Siêu âm thai

Những tên gọi khác: Siêu âm sản khoa

AFP - Tầm soát và theo dõi bệnh Ung thư gan

AFP - Tầm soát và theo dõi bệnh Ung thư gan

Tên gọi khác: Fetal alpha globulin; AFP Định nghĩa: Là xét nghiệm đo lượng alpha fetoprotein (AFP) trong máu

Siêu âm tim Doppler

Siêu âm tim Doppler

Máy siêu âm chuyên tổng quát Samsung Medison

Siêu âm tim thai - Phát hiện bất thường cho trẻ từ bụng mẹ

Siêu âm tim thai - Phát hiện bất thường cho trẻ từ bụng mẹ

Máy siêu âm Samsung Medison Liên hệ Đoan 0903.920.115 / 0986.213.192

Top